Chương trình toán Tiểu học

Phương pháp "Bull's Eye" của MainSpring. Mỗi đứa trẻ là một học viên đặc thù và chúng tôi điều chỉnh chương trình của chúng tôi để phù hợp với khả năng của bé. Chương trình của chúng tôi cố gắng tạo nên một sự tiến bộ đều đặn mà từ đó tạo nên sự chính xác và sự nhanh nhạy. Chương trình học được chia ra thành các học phần giúp cho việc xây dựng các kỹ năng cụ thể – từ các bài toán đơn giản đến phức tạp.

Mục tiêu của chương trình toán học của Mainspring là để giúp học viên:

 • Phát triển sự hiểu biết về những khái niệm toán học:
  • Số học
  • Hình học
  • Thống kê
  • Đại số
 • Nhận biết được mối quan hệ trong không gian 2 chiều và 3 chiều.
 • Nhận biết được mẫu, chuỗi và mối quan hệ trong toán học.
 • Sử dụng những hệ thống của các đơn vị thông thường.
 • Sử dụng ngôn ngữ toán học, ký hiệu và biểu đồ để trình bày và truyền đạt ý tưởng toán học.
 • Thực hiện các phép tính với:
  • Số nguyên
  • Phân số
  • Số thập phân
 • Sử dụng những dụng cụ hình học.
 • Thực hiện các phép tính đại số đơn giản.
 • Sử dụng máy tính.
 • Phát triển khả năng tính nhẩm.
 • Phát triển khả năng thực hiện ước tính.
 • Phát triển khả năng kiểm tra tính hợp lý của các kết quả.
 • Trình bày và giải thích thông tin bằng văn bản, đồ họa, biểu đồ và đồ thị.
 • Sử dụng các khái niệm toán học để giải quyết vấn đề.
 • Sử dụng những phương pháp mới thích hợp để giải quyết vấn đề.
 • Áp dụng toán học vào các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.
 • Suy nghĩ một cách hợp lý và đưa ra kết luận có suy luận một cách chặt chẽ.
 • Phát triển óc quan sát thông qua các hoạt động khác nhau.

primary-program-vn-1 primary-program-vn-2 primary-program-vn-3
primary-program-vn-4 primary-program-vn-5 toanthetichvn