Phụ huynh bé Quốc Khang


quockhangBé Khang & Anh Dũng.

Ngoài dạy những kỹ năng giải Tóan, thông qua các trò chơi nhận thức rất hứng thú, các thầy cô ở trung tâm còn chú ý rèn luyện cho con tôi cách ứng xử với bạn bè, cha mẹ và nhiều kỹ năng khác trong cuộc sống. Tôi rất yên tâm gửi con mình cho Trung tâm.

Anh Quốc Dũng (Phụ huynh bé Quốc Khang)