Phụ huynh bé Viết Huân


thuytrucBé Viết Huân và Chị Trúc.

Tôi đã đọc rất kỹ nội dung chương trình của Mainspring, rất phong phú và đa dạng, với nhiều dạng bài tập được thiết kế giúp bé rèn luyện khả năng tư duy, giải quyết các tình huống ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đó thực là điều mà chúng tôi mong đợi ở con mình.

Chị Thủy Trúc (Phụ huynh bé Viết Huân)