Phụ huynh của Wei He

05-testimonial-tan-wei-he
Wei He & Principal, Ms.Ong

Con trai tôi đã học lớp 6 năm ngoái, được biết là nó rất yếu về môn toán và môn khoa học. Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên tại Mainspring Learning Centre, và sự kiên trì của họ để thực hành nhiều câu hỏi khác nhau và thời gian mà họ đã bỏ ra, nó đã đạt được điểm A trong cả hai môn. Tôi thật cảm kích niềm đam mê trong việc giảng dạy và sự kiên trì của các bạn để mang đến những điều tốt nhất cho mỗi học sinh.

Mieke, Manager (Phụ huynh của Wei He)